Skip to content

Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Neamt

Incepand cu data de 05.10.2022 acest site nu va mai fi actualizat.
Siteul oficial al OCPI Neamt se va gasi la adresa https://nt.ancpi.ro/

BCPI Roman – Documente ale contractului de achizitie publica

Contract de achizitie publica de servicii de proiectare, intocmire documentatii tehnice prealabile obtinerii avizelor stipulate in certificatul de urbanism si asigurarea obtinerii autorizatiei de construire pentru investitia Sediu Birou de Cadastru si Publicitate Imobiliara Roman.

BCPI Roman – Documentatie de atribuire

BCPI Roman – Studiu geotehnic

BCPI Roman – Studiu de fezabilitate, Planse: A0, A1, A2.0, A2.1, A2.2, A2.3, A2.4, A2.5, A2.6, A2.7, A2.8, A2.9