Skip to content

Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Neamt

Incepand cu data de 05.10.2022 acest site nu va mai fi actualizat.
Siteul oficial al OCPI Neamt se va gasi la adresa https://nt.ancpi.ro/

Vizualizare anunt consultare piata MC1014146

Agentia Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) intentioneaza sa demareze proceduri de achizitie a serviciilor de inregistrare sistematica in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara a imobilelor prin Programul Operational Regional Proiectul major privind „Cresterea gradului de acoperire si incluziune a sistemului de inregistrare a proprietatifor in zonele rurale din Romania” in 309 UAT – uri.
Pentru a estima cat mai corect si aproape de nivelul pieei de profit bugetul achizitiei, respectiv pretul/ha/UAT a serviciilor de inregistrare sistematica, ANCPI a publicat in data de 16.03,2021 anuntul privind consultarea de piata cu nr. MC1014146 pe site-ul www.e-licitatie.ro si cu nr. 1228/116.03.2021 pe site-ul www.ancpi.ro.
Informatii detaliate privind consultarea de piata se regasesc la:
https://www.ancpi.ro/anunt-port/ si
https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/mc-notice/view/100099737,
unde puteti gasi urmatoarele documentele: Anuntul privind consultarea de piata, nominalizarea UAT-urilor si Specificatiile tehnice preluate din Regulamentul privind realizarea verificarea si receptia lucrarilor sistematice de cadastru si inscrierea din oficiu a imobilelor in cartea funciara.