Skip to content

Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Neamt

Conducere

DIRECTOR

Simion STÂNCEL

SEF SERVICIU CADASTRU

Constantin-Ștefan ZAHARIA

  SEF SERVICIU PUBLICITATE IMOBILIARA

Carmen PROCOPOVICI

SEF BIROU ECONOMIC

Vasile BAROI

  REGISTRATOR COORDONATOR

BCPI Roman

Agnes Iuliana RAIKERT

REGISTRATOR COORDONATOR

BCPI Tirgu Neamt

Cristian DRAGANESCU

  REGISTRATOR COORDONATOR

BCPI Bicaz

Elena Daniela SPUMĂ