Skip to content

Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Neamt

Centralizator cu punctajul la proba scrisa pentru postul de consilier cadastru la concursul din 11.03.2016

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)