Skip to content

Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Neamt

Centralizator cu punctajul la proba interviului, la concursul organizat de OCPI pentru ocuparea postului de referent treapta I, organizat in data de 04.08.2016

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)