Skip to content

Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Neamt

Vizualizare anunt consultare piata MC0001271

Autoritate contractanta
AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Adresa postala:  Splaiul Independentei,nr.202A, Sect.6 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  7000 , Romania , Punct(e) de contact:  Nicoleta Cercelaru , Tel.  +40 213152520 , Email:  sap@ancpi.ro , Fax:  +40 213152520 , Adresa internet (URL):  www.ancpi.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Detalii anunt consultare piata
Obiect consultare: Realizarea unei estimari corecte a pretului/ha, pentru serviciile de inregistrare sistematica a imobilelor in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara
Descriere consultare: Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara este institutia care are responsabilitatea gestionarii si implementarii eficiente a Programului National de Cadastru si Carte Funciara 2015-2023. Serviciile de inregistrare sistematica a imobilelor, reprezinta peste 50% din bugetul Programului National de Cadastru si Carte Funciara si au ca scop inregistrarea gratuita a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara, realizarea planului cadastral al imobilelor si deschiderea cartilor funciare la nivelul tuturor unitatilor administrativ teritoriale. In vederea realizarii obiectivelor asumate prin Programul National, in ceea ce priveste inregistrarea sistematica a imobilelor, se impune achizitia de servicii de inregistrare sistematica a imobilelor in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara in 60 UAT-uri. Tinand cont de noile prevederi legislative privind actualizarea preturilor, respectiv art. 12 din Legea nr. 98/2016: „Valoarea estimata a achizitiei se determina inainte de initierea procedurii de atribuire si este valabila la momentul initierii procedurii de atribuire” coroborat cu art. 2, alin. 5, lit. c) din HG nr. 395/2016, conform caruia in functie de natura si complexitatea necesitatilor identificate, compartimentul intern specializat transmite informatii cu privire la pretul unitar/total actualizat al respectivelor necesitati, in urma unei cercetari a pietei sau pe baza istorica; si pentru realizarea unei estimari corecte a pretului serviciilor/ha, in baza unor informatii reale si actuale, obtinute de la operatorii economici care activeaza in domeniu, ANCPI doreste sa realizeze un proces de consultare a pietei, in vederea obtinerii informatiilor necesare autoritatii contractante pentru a estima cat mai corect si aproape de nivelul pietii de profil, pretul serviciilor/ha. Operatorii economici care vor transmite opinii, sugestii sau recomandari, au obligatia de a declara care dintre informatiile puse la dispozitia autoritatii contractante, sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii.
Aspecte supuse consultarii: Procesul de consultare a pietei se va desfasura pentru stabilirea unei poten?iale solutii financiare in vederea estimarii bugetului necesar pentru initierea procedurii de achizitie servicii de inregistrare sistematica a imobilelor in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara in 60 UAT-uri, operatorii economici interesati avand obligatia de a transmite tariful unitar/ha, conform anexei ata?ate.
Data limita transmitere propuneri: 16.09.2016
Data limita consultare: 22.09.2016
Modalitate desfasurare: Solutiile financiare – preturile estimate/ha, opiniile, sugestiile sau recomandarile cu privire la aspectele supuse consultarii, vor fi transmise de catre operatorii economici interesati, numai prin mijloace electronice la adresa de e-mail: consultarepiata@ancpi.ro.

Download (PDF, 119KB)

Download (PDF, 706KB)