Skip to content

Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Neamt

LISTA termene de soluționare în vigoare de la data de 20.06.2019

LISTA cuprinzând termenele de soluţionare a cererilor care au ca obiect eliberarea documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de cadastru şi publicitate imobiliară de către O.C.P.I. Neamţ în vigoare de la data de 20.06.2019

Download (PDF, 559KB)