Skip to content

Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Neamt

ANCPI – Anunt consultare piata inregistrare sistematica

ANCPI dorește sa realizeze un proces de consultare a pieței, prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziții Publice (www.e-licitatie.ro ) in vederea obținerii informațiilor reale si actuale de la operatorii economici în domeniul serviciilor de inregistrare sistematica, informații necesare autorității contractante pentru a estima cât mai corect și aproape de nivelul pieței de profil, prețul serviciilor/ha. De asemenea, prezentul anunt de consultare a pietei se va publica si pe website-ul ANCPI ( www.ancpi.ro ).

Apasa pentru a citi articolul de pe siteul ANCPI