Skip to content

Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Neamt

Anunt – Examen de autorizare 21.07.2021

Download (PDF, 56KB)


A N U N Ţ
Având în vedere:
– prevederile art. 7 alin.(1) lit. k) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al
oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul Directorului General al
ANCPI nr. 1445/2016;
Prin prezenta, se aduce la cunoştinţa persoanelor interesate faptul că în data de
21.07.2021, ora 1000 , la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamț din str.
Mihai Eminescu, nr. 26 bis, etaj 5, sala de consiliu, va avea loc proba scrisă a examenului de
autorizare pentru persoanele fizice care solicită autorizarea pentru realizarea lucrărilor de
specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, în conformitate cu prevederile
Ordinului Directorului General al ANCPI nr. 107/2010.
Proba practică se va susține în data de 22.07.2021, ora 0900. Accesul candidaților în sala
de examen se va face până la ora 0850, pe baza BI/CI. Redactarea lucrării scrise se va face cu
pix/stilou cu cerneală albastră.
Termenul limită de depunere al dosarelor de autorizare este 13.07.2021, ora 1600.
Comisia de Autorizare va comunica până în data de 16.07.2021 situația dosarelor
admise/respinse depuse.
Acest anunţ a fost publicat pe pagina web a OCPI Neamţ și a fost afişat la sediul OCPI
Neamţ.
Constantin Ştefan ZAHARIA
Președinte – Comisia de Autorizare