Skip to content

Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Neamt

Biroul de cadastru si publicitate imobiliara
PIATRA NEAMT

Adresa: Str. Republicii nr. 17 Piatra Neamț
Cod postal: 610005
Tel.: 0233226216
Fax.: 0233226278
Email: bcpi.piatraneamt@ancpi.ro

Contact – BCPI Piatra Neamt