Skip to content

Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Neamt

Conducere

DIRECTOR

Simion STÂNCEL

SEF SERVICIU CADASTRU

Constantin-Ștefan ZAHARIA

SEF SERVICIU PUBLICITATE IMOBILIARA

Carmen PROCOPOVICI

REGISTRATOR COORDONATOR – BCPI Piatra Neamt

Oana-Mihaela BODNAR

REGISTRATOR COORDONATOR – BCPI Roman

Agnes Iuliana RAIKERT

REGISTRATOR COORDONATOR – BCPI Tirgu Neamt

Cristian DRAGANESCU

REGISTRATOR COORDONATOR – BCPI Bicaz

Elena Daniela SPUMĂ

SEF BIROU ECONOMIC

Vasile BAROI